Bà bɛnge' ki gben' li kàanh tigbɔnt tà

Téléchargements: 

 Bà bɛnge' migngɛnm li kàan tigbɔnt tà sɔ : Iteln nin mikpɛnjɛnm, liyaajɛbokl mimaam, binib te nà na mɔn, miwɔknm ya maam, nà tuukeh unil ki bre ya maam.

Goupe d',ecrivains ganganm400.jpg